Tagged: crowdfunding Polska

crowdfunding udziałowy - bariery prawne

Crowdfunding udziałowy i jego hamulce

  Faktem jest, że uwarunkowania prawne, na chwilę obecną (2016) nie są najlepsze i nie sprzyjają rozwojowi crowdfundingu udziałowego w Polsce. Z drugiej strony, mamy sytuację, gdzie Komisja Europejska nie zaleca krajom członkowskim UE...