Komercjalizacja Wyników Badań Naukowych

komercjalizacja-wynikow-badan-naukowych - crowdfunding sp. z o. o.

Komercjalizacja wyników badań naukowych

Komercjalizacja wyników badań naukowych

Wspieramy jednostki badawcze oraz powołane przez nie podmioty w komercjalizacji wyników badań naukowych. W tym celu, za określoną pulę udziałów w spółce celowej, powołanej w celu komercjalizacji badań naukowych, wprowadzamy do projektów doświadczonych biznes deweloperów. Osoby te będą odpowiedzialne w spółkach za budowę modelu biznesowego, poszukiwanie partnerów biznesowych, pozyskiwanie finansowania (na działalność bieżącą oraz badawczo-rozwojową) oraz ekspansję przedsiębiorstwa.

Każdy projekt jest rozpatrywany indywidualnie i do każdego przypisywane są określone parametry na podstawie których dobieramy idealnego kandydata na kluczowe stanowisko w spółce.

W imieniu klienta powołujemy również spółki celowe, których głównym celem będzie komercjalizacja wyników badań naukowych.

Współpracujemy z podmiotami / osobami, które:

  • mają opracowaną technologię
  • mają działające prototypy i modele
  • wnoszą nową jakość
  • posiadają rozwiązania, które mogą być opatentowane
  • posiadają patenty, które mogą być wykupione od jednostek naukowych

Przemysław Róziecki

Teoretyk oraz praktyk crowdfundingu z naciskiem na crowdfunding udziałowy (inwestycyjny). Współtwórca platform crowdangels.pl oraz sharevestors.com dedykowanej dla grupowych inwestycji w nieruchomości (crowdfunding nieruchomości)

You may also like...