Komercjalizacja badań naukowych a crowdfunding udziałowy

komercjalizacja badań naukowych i crowdfunding udziałowy

Crowdfunding udziałowy może wspomóc naukę. Komercjalizacja wyników badań naukowych

Przez crowdfunding sfinansować można niemalże wszystko. Od banalnych celów prywatnych, o ile znajdziemy darczyńców, przez finansowanie rozwoju biznesów  w modelu udziałowym – o ile znajdziemy inwestorów, do takich zagadnień jak komercjalizacja badań naukowych – o ile ich wyniki będą na tyle zachęcające aby skłonić inwestorów do inwestycji i lokaty kapitału w spółki będące właścicielami opracowanych technologii.

Komercjalizacja badań naukowych – nie taka prosta sprawa

Komercjalizacja badań naukowych w Polsce to wciąż trudny temat. Z jednej strony mamy dziesiątki, jak nie setki innowacyjnych spółek, które praktycznie codziennie ogłaszają światu opatentowanie wynalazków, które mogłyby być innowacjami na skalę światową a z drugiej strony mamy wielką, ogromną wręcz lukę kapitałową i co bardzo istotne, brak kadry mogącej pomóc w komercjalizacji wyników badań. Przedsiębiorstwa mają co prawda dostępne programy unijne oraz rządowe, mające na celu wspierać inteligentny rozwój lecz wiele z nich, mimo potencjalnie tak wielu możliwości i posiadania ciekawych rozwiązań technologicznych nie może z tych rozwiązań korzystać. Programy są tak skonstruowane, że promują tych zamożnych, firmy, które posiadają zasobne działy R&D oraz wysokie budżety, pozostawiając naukowców oraz uczelnie niejako na lodzie, często  z przyznanymi dotacjami nie do ruszenia, bo nie mają kapitału na wkład własny.

Komercjalizacja wyników badań naukowych  – problemy

Polskie innowacyjne spółki szturmem ruszyły po kapitał dostępny z programu Inteligentny Rozwój oraz po granty z NCBiR. Tylko z programu POIR 2.1 Inteligentny Rozwój w Październiku 2016 r. przyznane zostało aż  499 719 456,39 zł w formie bezzwrotnej dotacji. To ogromna kwota ale też ogromny problem dla spółek, które te dotacje otrzymały. Kapitał przyznany z programu IR 2.1 to tylko i aż 70% pokrycia ich kosztów a to oznacza, że każdy wydatek w spółce komercjalizującej wyniki badań naukowych aż w 30% musi zostać pokryty kapitałem własnym. Sprawia to nie lada problem, którego rozwiązaniem w bieżącej sytuacji może być chyba tylko crowdfunding udziałowy. Dlaczego? Biorąc pod uwagę  fakt, że większość funduszy VC w Polsce jest finansowana ze środków unijnych i nie mogą one dofinansowywać przedsięwzięć już sfinansowanych w ramach programu IR 2.1, spółkom beneficjentom wspomnianego programu pozostaje finansowanie środkami własnymi, których często brak, kredytem, który może być niemożliwy do pozyskania lub poszukiwanie inwestora (anioła biznesu), co może być nie lada trudnym wyzwaniem, gdyż prawdziwych i zasobnych aniołów biznesu w Polsce wciąż jest niewystarczająca ilość. Wiedząc że wspomniane blisko 500M PLN pokryje 70% kosztów, to wszystkie spółki beneficjenci programu IR 2.1 muszą wysupłać ze środków własnych ponad 214 milionów złotych. To ogromna kwota, a biorąc pod uwagę ich ilość (105) to mamy średnio ponad 2 miliony na spółkę. Niektóre ten kapitał posiadają, niektóre znajdą inwestora lecz wiele z nich będzie się borykało z problemem pozyskania kapitału na pokrycie środków własnych.

Dlatego najlepszym i najrozsądniejszym rozwiązaniem w powyższym przypadku może być właśnie crowdfunding udziałowy – finansowanie wkładu własnego innowacyjnych przedsiębiorstw przez internautów, w zamian za udziały w projekcie.

Dlaczego crowdfunding udziałowy?

Po pierwsze dlatego, że dostępne zasoby finansowe internautów, wszystkich razem, są praktycznie niewyczerpalne. Ostatnie dane NBP wskazują, że na nieoprocentowanych lub nisko oprocentowanych rachunkach bankowych Polacy trzymają ponad 2 biliony PLN. Dając im możliwość inwestycji w skalowalne i innowacyjne w skali globalnej projekty mogłoby skłonić ich do zatrudnienia swoich oszczędności na bardziej korzystnych warunkach niż te, które są oferowane przez banki.

Po drugie, crowdfunding udziałowy to praktycznie zero formalności. Co prawda przygotowanie projektu wedle wytycznych platformy może zająć troszkę czasu, lecz nie powinno to stanowić problemu dla spółki posiadającego sprawnego biznes dewelopera.

Po trzecie, udziałowe finansowanie społecznościowe to inwestorzy, często osoby odnoszące sukcesy w biznesie i mogące pomóc  rozwoju spółki mającej prawa do opracowanych technologii.

Po czwarte, crowdfunding to sytuacja w której obie strony transakcji są zwycięzcami. Naukowcy mogą pozyskać kapitał, popularność oraz ambasadorów marki a inwestorzy możliwość inwestycji w wyniki badań naukowych, które mogą mieć wpływ na lepsze jutro i zasobność portfeli tych ostatnich.

 

Przemysław Róziecki

Teoretyk oraz praktyk crowdfundingu z naciskiem na crowdfunding udziałowy (inwestycyjny). Współtwórca platform crowdangels.pl oraz sharevestors.com dedykowanej dla grupowych inwestycji w nieruchomości (crowdfunding nieruchomości)

You may also like...