Category: Usługi

zakres usług oferowanych przedsiębiorcom mających na celu pozyskanie kapitału inwestycyjnego lub komercjalizację wyników badań naukowych

Szukam inwestora - crowdfundinf sp. z o. o.

Kapitał Na Rozwój

Kapitał Inwestycyjny Jeżeli szukasz inwestora to możemy ci w tym pomóc. Czynnie pozyskujemy kapitał na rozwój oraz inwestorów do wybranych projektów biznesowych. Pozyskujemy inwestorów indywidualnych (Business Angels), instytucjonalnych (fundusze VC i Seed Capital) oraz...

Komercjalizacja wyników badań naukowych - crowdfunding sp. z o. o.

Komercjalizacja Wyników Badań Naukowych

Komercjalizacja wyników badań naukowych Wspieramy jednostki badawcze oraz powołane przez nie podmioty w komercjalizacji wyników badań naukowych. W tym celu, za określoną pulę udziałów w spółce celowej, powołanej w celu komercjalizacji badań naukowych, wprowadzamy...

przygotowanie kampanii - crowdfunding udziałowy

Crowdfunding – Przygotowanie Kampanii

Przygotowanie Kampanii Crowdfundingowej W imieniu i dla naszych klientów przygotowujemy oraz kompleksowo obsługujemy kampanie crowdfundingowe mające na celu pozyskanie inwestorów w zamian za udziały w realizowanych przedsięwzięciach biznesowych. W ramach usługi zapoznajemy się kompleksowo...